เกี่ยวกับภาควิชา

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

3 ระดับปริญญา

งานวิชาการ

การวิจัย & โครงการ

ภาคีเครือข่าย

ศิษย์เก่า & อื่นๆ

Mahidol Apprenticeship Program

Life-Long Learning
for Essential Skill Development
of the 21st Century
and Beyond

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

การสมัครเข้าเรียนหลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านระบบ TCAS ปี 2567 (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

หลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. in Occupational Health and Safety เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ดูทั้งหมด
28 มี.ค. 2567

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วิทยา อยู่สุข อดีตหัวหน้าภาควิชาฯ ในโอกาสได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2566

29 ก.พ. 2567

คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับประกาศนียบัตรหลักสูตร PREP จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

29 ม.ค. 2567

พิธีปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2567

กิจกรรมที่จะมีขึ้น

(ก.ค. - ธ.ค. 2567)
8ส.ค.

งานฉลองวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนา
ภาควิชาอาชีวอนามัยฯ

7:30 am - 12:30 pmห้องเอนกประสงค์ ชั้น 7
9ส.ค.

กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายศิษย์เก่า
(สัมมนาและงานเลี้ยงค่ำ)

1:00 pm - 9:00 pmยังไม่กำหนด
8-9ต.ค.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีการศึกษา 2566

8:00 am - 5:00 pmมหิดลสิทธาคาร ศาลายา